วัน-เวลาทำการ :
จันทร์ - ศุกร์ 10.00-19.00 น.

เบอร์โทรติดต่อ :
02-077-8252 086-408-9824 ,

BT-DAD082 VZ มหัศจรรย์ เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : YAKT234277
BT-DAD082 VZ มหัศจรรย์ เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน

เดินทางช่วง
15 ธ.ค. 66 - 30 มี.ค. 67 ( 21 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
15 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66 12,999 15,999 แสดง - 0
24 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66 13,999 16,999 แสดง - 0
30 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67 16,999 19,999 แสดง - 0
1 ม.ค. 67 - 3 ม.ค. 67 16,999 19,999 แสดง - 0
11 ม.ค. 67 - 13 ม.ค. 67 11,999 14,999 แสดง - 0
17 ม.ค. 67 - 19 ม.ค. 67 11,999 14,999 แสดง - 0
21 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 67 11,999 14,999 แสดง - 0
26 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67 11,999 14,999 แสดง - 0
1 ก.พ. 67 - 3 ก.พ. 67 11,999 14,999 แสดง - 0
7 ก.พ. 67 - 9 ก.พ. 67 13,999 16,999 แสดง - 0
10 ก.พ. 67 - 12 ก.พ. 67 13,999 16,999 แสดง - 0
17 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 67 13,999 16,999 แสดง - 0
23 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67 13,999 16,999 แสดง - 0
25 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67 13,999 16,999 แสดง - 0
3 มี.ค. 67 - 5 มี.ค. 67 9,999 12,999 แสดง - 0
7 มี.ค. 67 - 9 มี.ค. 67 11,999 14,999 แสดง - 0
10 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67 9,999 12,999 แสดง - 0
14 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67 11,999 14,999 แสดง - 0
20 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67 11,999 14,999 แสดง - 0
22 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67 11,999 14,999 แสดง - 0
28 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67 11,999 14,999 แสดง - 0

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

BT-DAD082 VZ มหัศจรรย์ เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน
BT-DAD082 VZ มหัศจรรย์ เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 9,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน