วัน-เวลาทำการ :
จันทร์ - ศุกร์ 10.00-19.00 น.

เบอร์โทรติดต่อ :
02-077-8252 086-408-9824 ,

FT-TFUVZ03A-เที่ยวฟิน 3 มรดกโลก เฉินตู ฉงชิ่ง อู่หลง หว่าอูซานภูเขาโต๊ะใหญ่ที่สุดในโลก 6วัน 5คืน-VZ

รหัสทัวร์ : YAKT240100
FT-TFUVZ03A-เที่ยวฟิน 3 มรดกโลก เฉินตู ฉงชิ่ง อู่หลง หว่าอูซานภูเขาโต๊ะใหญ่ที่สุดในโลก 6วัน 5คืน-VZ

  • ภูเขาหิมะหว่าอูซาน รวมขึ้นกระเช้าไป-กลับ, อุทยานเขานางฟ้า, อุทยานหลุมฟ้าสวรรค์, ระเบียงแก้วอู่หลง, รถไฟฟ้าทะลุตึก, หงหยาตัง, วัดเป้ากัว, หลวงพ่อโตเล่อซาน, วัดต้าฉือ, หมีแพนด้ายักษ์
  • ถนนคนเดินชุนซีลู่ ไท่กู่กลี่
เดินทางช่วง
1 มี.ค. 67 - 5 ก.ค. 67 ( 122 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 มี.ค. 67 - 6 มี.ค. 67 19,990 24,990 แสดง - 0
2 มี.ค. 67 - 7 มี.ค. 67 19,990 24,990 แสดง - 0
3 มี.ค. 67 - 8 มี.ค. 67 18,990 23,990 แสดง - 0
4 มี.ค. 67 - 9 มี.ค. 67 18,990 23,990 แสดง - 0
5 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67 18,990 23,990 แสดง - 0
6 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67 19,990 24,990 แสดง - 0
7 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67 19,990 24,990 แสดง - 0
8 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67 19,990 24,990 แสดง - 0
9 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 67 19,990 24,990 แสดง - 0
10 มี.ค. 67 - 15 มี.ค. 67 18,990 23,990 แสดง - 0
11 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67 18,990 23,990 แสดง - 0
12 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67 18,990 23,990 แสดง - 0
13 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67 19,990 24,990 แสดง - 0
14 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67 19,990 24,990 แสดง - 0
15 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67 19,990 24,990 แสดง - 0
16 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 67 19,990 24,990 แสดง - 0
17 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67 18,990 23,990 แสดง - 0
18 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67 18,990 23,990 แสดง - 0
19 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67 18,990 23,990 แสดง - 0
20 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67 19,990 24,990 แสดง - 0
21 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67 19,990 24,990 แสดง - 0
22 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 67 19,990 24,990 แสดง - 0
23 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 67 19,990 24,990 แสดง - 0
24 มี.ค. 67 - 29 มี.ค. 67 18,990 23,990 แสดง - 0
25 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67 18,990 23,990 แสดง - 0
26 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67 18,990 23,990 แสดง - 0
27 มี.ค. 67 - 1 เม.ย. 67 19,990 24,990 แสดง - 0
28 มี.ค. 67 - 2 เม.ย. 67 19,990 24,990 แสดง - 0
29 มี.ค. 67 - 3 เม.ย. 67 19,990 24,990 แสดง - 0
30 มี.ค. 67 - 4 เม.ย. 67 19,990 24,990 แสดง - 0
31 มี.ค. 67 - 5 เม.ย. 67 18,990 23,990 แสดง - 0
1 เม.ย. 67 - 6 เม.ย. 67 19,990 24,990 แสดง - 0
2 เม.ย. 67 - 7 เม.ย. 67 19,990 24,990 แสดง - 0
3 เม.ย. 67 - 8 เม.ย. 67 21,990 26,990 แสดง - 0
4 เม.ย. 67 - 9 เม.ย. 67 21,990 26,990 แสดง - 0
5 เม.ย. 67 - 10 เม.ย. 67 21,990 26,990 แสดง - 0
6 เม.ย. 67 - 11 เม.ย. 67 21,990 26,990 แสดง - 0
7 เม.ย. 67 - 12 เม.ย. 67 20,990 25,990 แสดง - 0
8 เม.ย. 67 - 13 เม.ย. 67 20,990 25,990 แสดง - 0
9 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67 23,990 28,990 แสดง - 0
10 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67 23,990 28,990 แสดง - 0
11 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67 25,990 30,990 แสดง - 0
12 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67 25,990 30,990 แสดง - 0
13 เม.ย. 67 - 18 เม.ย. 67 25,990 30,990 แสดง - 0
14 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 67 23,990 28,990 แสดง - 0
15 เม.ย. 67 - 20 เม.ย. 67 23,990 28,990 แสดง - 0
16 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67 22,990 27,990 แสดง - 0
17 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67 21,990 26,990 แสดง - 0
18 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 67 21,990 26,990 แสดง - 0
19 เม.ย. 67 - 24 เม.ย. 67 21,990 26,990 แสดง - 0
20 เม.ย. 67 - 25 เม.ย. 67 21,990 26,990 แสดง - 0
21 เม.ย. 67 - 26 เม.ย. 67 20,990 25,990 แสดง - 0
22 เม.ย. 67 - 27 เม.ย. 67 20,990 25,990 แสดง - 0
23 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67 20,990 25,990 แสดง - 0
24 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67 21,990 26,990 แสดง - 0
25 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67 21,990 26,990 แสดง - 0
26 เม.ย. 67 - 1 พ.ค. 67 22,990 27,990 แสดง - 0
27 เม.ย. 67 - 2 พ.ค. 67 22,990 27,990 แสดง - 0
29 เม.ย. 67 - 4 พ.ค. 67 22,990 27,990 แสดง - 0
1 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67 22,990 27,990 แสดง - 0
2 พ.ค. 67 - 7 พ.ค. 67 22,990 27,990 แสดง - 0
3 พ.ค. 67 - 8 พ.ค. 67 22,990 27,990 แสดง - 0
4 พ.ค. 67 - 9 พ.ค. 67 21,990 26,990 แสดง - 0
5 พ.ค. 67 - 10 พ.ค. 67 20,990 25,990 แสดง - 0
6 พ.ค. 67 - 11 พ.ค. 67 19,990 24,990 แสดง - 0
7 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67 20,990 25,990 แสดง - 0
8 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67 20,990 25,990 แสดง - 0
9 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 67 20,990 25,990 แสดง - 0
10 พ.ค. 67 - 15 พ.ค. 67 20,990 25,990 แสดง - 0
11 พ.ค. 67 - 16 พ.ค. 67 19,990 24,990 แสดง - 0
12 พ.ค. 67 - 17 พ.ค. 67 19,990 24,990 แสดง - 0
13 พ.ค. 67 - 18 พ.ค. 67 19,990 24,990 แสดง - 0
14 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67 18,990 23,990 แสดง - 0
15 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67 18,990 23,990 แสดง - 0
16 พ.ค. 67 - 21 พ.ค. 67 18,990 23,990 แสดง - 0
17 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67 20,990 25,990 แสดง - 0
18 พ.ค. 67 - 23 พ.ค. 67 20,990 25,990 แสดง - 0
19 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67 19,990 24,990 แสดง - 0
20 พ.ค. 67 - 25 พ.ค. 67 19,990 24,990 แสดง - 0
21 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67 20,990 25,990 แสดง - 0
22 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67 20,990 25,990 แสดง - 0
23 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67 19,990 24,990 แสดง - 0
24 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67 19,990 24,990 แสดง - 0
25 พ.ค. 67 - 30 พ.ค. 67 19,990 24,990 แสดง - 0
26 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 67 18,990 23,990 แสดง - 0
27 พ.ค. 67 - 1 มิ.ย. 67 18,990 23,990 แสดง - 0
28 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67 22,990 27,990 แสดง - 0
28 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67 18,990 23,990 แสดง - 0
29 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67 20,990 25,990 แสดง - 0
30 พ.ค. 67 - 4 มิ.ย. 67 22,990 27,990 แสดง - 0
30 พ.ค. 67 - 4 มิ.ย. 67 20,990 25,990 แสดง - 0
31 พ.ค. 67 - 5 มิ.ย. 67 20,990 25,990 แสดง - 0
1 มิ.ย. 67 - 6 มิ.ย. 67 20,990 25,990 แสดง - 0
2 มิ.ย. 67 - 7 มิ.ย. 67 20,990 25,990 แสดง - 0
3 มิ.ย. 67 - 8 มิ.ย. 67 20,990 25,990 แสดง - 0
4 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67 18,990 23,990 แสดง - 0
5 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67 19,990 24,990 แสดง - 0
6 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67 19,990 24,990 แสดง - 0
7 มิ.ย. 67 - 12 มิ.ย. 67 19,990 24,990 แสดง - 0
8 มิ.ย. 67 - 13 มิ.ย. 67 19,990 24,990 แสดง - 0
9 มิ.ย. 67 - 14 มิ.ย. 67 18,990 23,990 แสดง - 0
10 มิ.ย. 67 - 15 มิ.ย. 67 18,990 23,990 แสดง - 0
11 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67 18,990 23,990 แสดง - 0
12 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67 19,990 24,990 แสดง - 0
13 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67 19,990 24,990 แสดง - 0
14 มิ.ย. 67 - 19 มิ.ย. 67 19,990 24,990 แสดง - 0
15 มิ.ย. 67 - 20 มิ.ย. 67 19,990 24,990 แสดง - 0
16 มิ.ย. 67 - 21 มิ.ย. 67 18,990 23,990 แสดง - 0
17 มิ.ย. 67 - 22 มิ.ย. 67 18,990 23,990 แสดง - 0
18 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67 18,990 23,990 แสดง - 0
19 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67 19,990 24,990 แสดง - 0
20 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67 19,990 24,990 แสดง - 0
21 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67 19,990 24,990 แสดง - 0
22 มิ.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67 19,990 24,990 แสดง - 0
23 มิ.ย. 67 - 28 มิ.ย. 67 18,990 23,990 แสดง - 0
24 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67 18,990 23,990 แสดง - 0
25 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 18,990 23,990 แสดง - 0
26 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67 19,990 24,990 แสดง - 0
27 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67 19,990 24,990 แสดง - 0
28 มิ.ย. 67 - 3 ก.ค. 67 19,990 24,990 แสดง - 0
29 มิ.ย. 67 - 4 ก.ค. 67 19,990 24,990 แสดง - 0
30 มิ.ย. 67 - 5 ก.ค. 67 18,990 23,990 แสดง - 0

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

FT-TFUVZ03A-เที่ยวฟิน 3 มรดกโลก เฉินตู ฉงชิ่ง อู่หลง หว่าอูซานภูเขาโต๊ะใหญ่ที่สุดในโลก 6วัน 5คืน-VZ
FT-TFUVZ03A-เที่ยวฟิน 3 มรดกโลก เฉินตู ฉงชิ่ง อู่หลง หว่าอูซานภูเขาโต๊ะใหญ่ที่สุดในโลก 6วัน 5คืน-VZ
ราคาเริ่มต้น 18,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน