วัน-เวลาทำการ :
จันทร์ - ศุกร์ 10.00-19.00 น.

เบอร์โทรติดต่อ :
02-077-8252 086-408-9824 ,

ไต้หวัน Freeday สุดคุ้ม 4วัน3คืน BY JX

รหัสทัวร์ : YAKT240345
ไต้หวัน Freeday สุดคุ้ม 4วัน3คืน BY JX

  • ตลาดกลางคืนเถาหยวน, เมืองไทเป, ศูนย์เจอร์เมเนียม, ร้านขนมพายสับปะรด, อนุสรร์เจียงไคเช็ค, วัดหลวงซาน, ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) , ช้อปปิ้งซีเหมินติง
เดินทางช่วง
9 พ.ค. 67 - 1 ก.ค. 67 ( 8 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
9 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67 16,588 20,588 แสดง - 0
21 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67 15,888 19,888 แสดง - 0
25 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67 16,588 20,588 แสดง - 0
1 มิ.ย. 67 - 4 มิ.ย. 67 16,588 20,588 แสดง - 0
8 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67 16,990 20,990 แสดง - 0
20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67 16,588 20,588 แสดง - 0
23 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67 15,888 19,888 แสดง - 0
28 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67 16,990 20,990 แสดง - 0

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ไต้หวัน Freeday สุดคุ้ม 4วัน3คืน BY JX
ไต้หวัน Freeday สุดคุ้ม 4วัน3คืน BY JX
ราคาเริ่มต้น 15,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน