วัน-เวลาทำการ :
จันทร์ - ศุกร์ 10.00-19.00 น.

เบอร์โทรติดต่อ :
02-077-8252 086-408-9824 ,

(TN) ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า Kyoto Nagoya Freeday ซุปตาร์ โอซาก้าใบไม้เปลี่ยนสี แดงอมส้ม 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : YAKT240686
(TN) ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า Kyoto Nagoya Freeday ซุปตาร์ โอซาก้าใบไม้เปลี่ยนสี แดงอมส้ม 5 วัน 3 คืน

  • ไฮไลท์!! ชมใบไม้เปลีั่ยนสีที่สวยที่สุดในภูมิภาค ณ หุบเขาโครังเค (ขึ้นกับภูมิอากาศ) - เยือน ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เสาโทริอิพันต้นแห่งเกียวโต - ชม สวนสไตล์ญี่ปุ่น และเยือน วัดกินคะคุจิ หรือ วัดเงิน แห่งเมืองเกียวโต - สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่ น (Sado) - ช้อปปิ้ง LALAPORT & MITSUI OUTLET PARK OSAKA KADOMA - ย่านช้อปปิ้งของเมอืงโอซาก้าแห่งใหม่ที่เปิดตัว เดือนเมษาปีที่ผ่านมา - ช้อปปิ้งจุใจย่าน ชินไซบาชิ พร้อมเช็คอินป้ายกูลิโกะแมน แห่ง โดทงโบริ
 **อิสระใจกลางเมืองโอซาก้า 1 วันเต็ม หรือ ซื้อบัตรสวนสนุก USJ**
เดินทางช่วง
2 ต.ค. 67 - 30 พ.ย. 67 ( 45 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
2 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67 29,888 37,888 แสดง - 34
3 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67 29,888 37,888 แสดง - 34
4 ต.ค. 67 - 8 ต.ค. 67 29,888 37,888 แสดง - 34
5 ต.ค. 67 - 9 ต.ค. 67 26,888 34,888 แสดง - 34
6 ต.ค. 67 - 10 ต.ค. 67 29,888 37,888 แสดง - 34
7 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67 31,888 39,888 แสดง - 34
8 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67 31,888 39,888 แสดง - 34
9 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67 31,888 39,888 แสดง - 34
10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 31,888 39,888 แสดง - 34
11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 31,888 39,888 แสดง - 34
12 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 31,888 39,888 แสดง - 34
13 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67 31,888 39,888 แสดง - 34
14 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67 31,888 39,888 แสดง - 34
15 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 31,888 39,888 แสดง - 34
16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 31,888 39,888 แสดง - 34
17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 31,888 39,888 แสดง - 34
17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 31,888 39,888 แสดง - 34
18 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 31,888 39,888 แสดง - 34
19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 31,888 39,888 แสดง - 34
20 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 35,888 43,888 แสดง - 34
21 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 35,888 43,888 แสดง - 34
22 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 35,888 43,888 แสดง - 34
23 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 35,888 43,888 แสดง - 34
24 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 35,888 43,888 แสดง - 34
25 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67 35,888 43,888 แสดง - 34
26 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67 35,888 43,888 แสดง - 34
31 ต.ค. 67 - 4 พ.ย. 67 35,888 43,888 แสดง - 34
1 พ.ย. 67 - 5 พ.ย. 67 35,888 43,888 แสดง - 34
2 พ.ย. 67 - 6 พ.ย. 67 35,888 43,888 แสดง - 34
5 พ.ย. 67 - 9 พ.ย. 67 35,888 43,888 แสดง - 34
6 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67 35,888 43,888 แสดง - 34
7 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67 35,888 43,888 แสดง - 34
8 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67 35,888 43,888 แสดง - 34
9 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67 35,888 43,888 แสดง - 34
12 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67 35,888 43,888 แสดง - 34
13 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67 35,888 43,888 แสดง - 34
14 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 35,888 43,888 แสดง - 34
15 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67 35,888 43,888 แสดง - 34
16 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67 35,888 43,888 แสดง - 34
19 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67 35,888 43,888 แสดง - 34
20 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 35,888 43,888 แสดง - 34
21 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 35,888 43,888 แสดง - 34
22 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67 35,888 43,888 แสดง - 34
23 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67 35,888 43,888 แสดง - 34
26 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67 35,888 43,888 แสดง - 34

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

(TN) ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า Kyoto Nagoya Freeday ซุปตาร์ โอซาก้าใบไม้เปลี่ยนสี แดงอมส้ม 5 วัน 3 คืน
(TN) ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า Kyoto Nagoya Freeday ซุปตาร์ โอซาก้าใบไม้เปลี่ยนสี แดงอมส้ม 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 26,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน